Certificering

Wij streven naar hoge kwaliteit producten die voldoen aan de normen en regelgeving die vanuit een samenwerking tussen belanghebbende uit de biologische landbouwindustrie gevormd zijn. Jaarlijks wordt ons bedrijf op diverse thema’s getoetst. Bekijk en download hieronder de diverse certificaten waaraan van Andel Bio voldoet. 

Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten wilt verhandelen, produceren of opslaan moet SKAL gecertificeerd zijn. De SKAL certificering is gebasseerd op Europese regelgeving en wordt minimaal 1 keer per kalenderjaar gecontroleerd. 

Download hier: SKAL, van Andel Bio, 06003

Download hier: SKAL, van Andel Bio, 25121

Demeter is een kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven. Het Demeter-Keurmerk waarborgt de de normen voor biologische landbouw die volgens Europese regelgeving zijn vastgelegd. Demeter hanteert daarnaast additionele normen en richtlijnen die vereist zijn voor het Demeter certificaat.

Download hier: Demeter, Van Andel Bio, 138961

Global Gap bevat alle Europese richtlijnen voor agrarische producten. Belangrijkste focus ligt op de voedselveiligheid, wat nauw verbonden ligt aan de traceability van de producten. Van Andel Bio en partner telers voldoen aan alle eisen van de Global Gap certificering. 

Download hier: Global GAP, van Andel Bio, 4049929012219

Samen met stichting EKO committeren biologische boeren zich aan de jaarlijks verduurzamingsdoelen binnen 12 thema’s. Deze thema’s zijn o.a. transparantie, bodem, kringloop verpakking en biodiversiteit. 

Download hier: EKO-Keurmerk, Van Andel Bio

Het BRC-Certificaat (British Retail Consortium) waarborgt de voedselveiligheid, traceerbaarheid en zeer hoge kwaliteit van een voedselverwerkingsbedrijf. Het verwerkingsbedrijf wordt op meer dan 300 punten binnen deze thema’s getoetst. 

Download hier: BRC  Van Andel Bio – Bio Beta – TVA Organics, 1184691

GRASP (Global Risk Assesment on Social Practice) is een aanvulling van de Global-GAP certificering dat nadruk legt op de sociale aspecten van het bedrijf. Er wordt o.a. gekeken naar personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk. 

Download hier: GRASP, Van Andel Bio, 4049929012219

Het Tesco Nurture certificaat is een vereiste vanuit supermarkt keten Tesco om groenten en fruit te mogen leveren. Tesco stelt hiermee aanvullende voorwaarden bovenop de Global-GAP certificering met betrekking tot een milieuverantwoorde teeltwijze en en kwaliteit van de producten. 

Download hier: Tesco Nurture, van Andel Bio, 4049929012219

Bio Suisse is een Zwitsers privélabel voor de biologische markt. De voorwaarden van Bio Suisse moeten worden nageleefd naast die van het Europese biolabel (EU-Organic). 

Download hier: Bio Suisse

Naturland is een certificaat dat een substantiele bijdrage wilt leveren aan de bescherming van de mensheid en het milieu. Naturland standaarden zijn gericht op top kwaliteit voedselproductie die in harmonie zijn met de natuur en het milieu. 

Download hier: Naturland, Van Andel Bio, 990231

Het GROW certificaat is een add-on voor het Global-GAP certificaat. Met deze add-on toetst de Albert Heijn op een aantal specifieke risico’s zoals residu-overschrijdingen, hygiëne en besmettingen van producten. 

Download hier: AH Protocol, van Andel Bio, 4049929012219

Promoting and supporting more sustainable farming to create a resilient food & farming system for future generations.

Download hier: LEAF Certificaat

nl_NL