Certificering

Wij streven naar hoge kwaliteit producten die voldoen aan de normen en regelgeving die vanuit een samenwerking tussen belanghebbende uit de biologische landbouwindustrie gevormd zijn. Jaarlijks wordt ons bedrijf op diverse thema’s getoetst. Bekijk en download hieronder de diverse certificaten waaraan van Andel Bio voldoet. 

Ieder Nederlands bedrijf dat biologische producten wilt verhandelen, produceren of opslaan moet SKAL gecertificeerd zijn. De SKAL certificering is gebasseerd op Europese regelgeving en wordt minimaal 1 keer per kalenderjaar gecontroleerd. 

Download hier: SKAL-Certificaat Bio 6003

Download hier: SKAL-Certificaat Bio 25121

Demeter is een kwaliteitskeurmerk voor biodynamische landbouwbedrijven. Het Demeter-Keurmerk waarborgt de de normen voor biologische landbouw die volgens Europese regelgeving zijn vastgelegd. Demeter hanteert daarnaast additionele normen en richtlijnen die vereist zijn voor het Demeter certificaat.

Download hier (NL): Demeter van Andel Bio

Download hier (ENG): Demeter van Andel Bio (EN)

Global Gap bevat alle Europese richtlijnen voor agrarische producten. Belangrijkste focus ligt op de voedselveiligheid, wat nauw verbonden ligt aan de traceability van de producten. Van Andel Bio en partner telers voldoen aan alle eisen van de Global Gap certificering. 

Download hier: Global-GAP Certificaat

Samen met stichting EKO committeren biologische boeren zich aan de jaarlijks verduurzamingsdoelen binnen 12 thema’s. Deze thema’s zijn o.a. transparantie, bodem, kringloop verpakking en biodiversiteit. 

Download hier: EKO-Certificaat

Het BRC-Certificaat (British Retail Consortium) waarborgt de voedselveiligheid, traceerbaarheid en zeer hoge kwaliteit van een voedselverwerkingsbedrijf. Het verwerkingsbedrijf wordt op meer dan 300 punten binnen deze thema’s getoetst. 

Download hier: BRC van Andel Bio

GRASP (Global Risk Assesment on Social Practice) is een aanvulling van de Global-GAP certificering dat nadruk legt op de sociale aspecten van het bedrijf. Er wordt o.a. gekeken naar personeel- en loonadministratie, pensioenen en uitbesteding van werk. 

Download hier: Grasp van Andel Bio

Het Tesco Nurture certificaat is een vereiste vanuit supermarkt keten Tesco om groenten en fruit te mogen leveren. Tesco stelt hiermee aanvullende voorwaarden bovenop de Global-GAP certificering met betrekking tot een milieuverantwoorde teeltwijze en en kwaliteit van de producten. 

Download hier: Tesco Nurture – van Andel Bio